En viktig komponent i ethvert behovsstyrt ventilasjonssystem

Basert på ultralydteknologi, for nøyaktig målig av luftmengde og temperatur i ventilasjonssystemer

Med UltraLink-spjeldet FTCU kan du skape et effektivt og optimalisert behovsstyrt ventilasjonssystem med lave vedlikeholdskostnader. I tillegg vil du via den nye UltraLink appen kunne overvåke og justere luftstrømmen direkte fra din mobilenhet. Det gjør både installasjon og innregulering enklere og raskere.

UltraLink kan brukes med analoge signaler og kommunisere via Modbus slik at den kan brukes i alle VAV-systemer, både nye og gamle. Dermed kan du enkelt og kostnadseffektivt oppdatere eksisterende systemer, slik at de blir fullt ut energi-optimalisert.

  

Nøyaktig og pålitelig måling med ultralyd

Den virkelige unike funksjonen er den ultrasoniske sensorteknologien. Den kan måle luftstrøm, hastighet og temperatur med stor nøyaktighet og pålitelighet, selv ved lave luftmengder. Dette betyr at spjeldet kan justere luftstrømmen nøyaktig, uavhengig av behovet.  

 

Ingen unødvendige hindringer i luftstrømmen

I motsetning til de tradisjonelle systemene er sensoren plassert utenfor luftstrømmen, slik at det ikke er noen komponenter som stikker inn i luftstrømmen og skaper trykkfall. Dette gjør at man reduserer oppsamling av støv og smusspartikler og bidrar dermed til forbedret yteevne, redusert støy og minimerer behovet for å rense systemet. 

 

 

Hurtig og enkel klargjøring med bluetooth-teknologi

UltraLink-appen er det perfekte redskap for å overvåke og justere luftstrømmen direkte fra en mobilenhet, noe som betyr hurtigere installasjon og klargjøring.
 

Roterbar sensordel

For å skape flere valgmuligheter under installasjon kan det integrerte spjeldet og kanalstykket med UltraLink-sensoren roteres. Noe som muliggjør optimal posisjonering av begge deler. 
 
 


 
 

Benyttes i både nye og gamle ventilasjonssystemer

Enheten kommuniserer med et analogt og/eller digitalt signal ved hjelp av Modbus. Dermed kan du enkelt og kostnadseffektivt oppdatere eksisterende systemer, slik at de blir fullt ut energi-optimalisert.    
 

Ultrasmarte fordeler 

  • Høypresisjonsmåling
  • Effektiv regulering via integrert spjeld
  • Høy pålitelighet
  • Intet unødvendig trykktap
  • Enkelt å rengjøre og vedlikeholde
  • Redusert støynivå
  • Analog kommunikasjon eller digitalt via ModBus
​​​​​​​​​​​​