​ ​

 
 

Lindab UltraLink - Det eneste du ikke kan måle, er potensialet

 

UltraLink måler nøyaktig i hele måleområdet, selv ved lave luftmenger, ±5 % ned til 0,5 m/s (eller ±1 l/s avhengig av hva som er størst), uten økt trykkfall i kanalanlegget. Det er en unik og energibesparende metode for nøyaktig måling av luftstrømmen. 

Teknologien er basert på ultralyd med sensorer, noe som innebærer at det ikke er behov for komponenter i kanalanlegget som samler støv eller smuss. Resultatet er fri luftstrøm uten trykkfall - noe som gir helt unike fordeler med tanke på komfort, energieffektivitet, igangkjøring, installasjon, håndtering og rengjøring. 

Nyheten gjør at du nå kan integrere UltraLink i nye eller allerede eksisterende VAV-systemer, for på den måten å optimere systemet til fulle. 

Velkommen til fremtiden.

 
 

Maksimal besparelse

 

UltraLink oppgraderer ditt nye eller allerede eksisterende VAV-system til et energioptimert ventilasjonssystem som kun bruker den mengden energi som faktisk trengs. Det gir maksimal besparelse til fordel for både miljøet og økonomien. Den totale livssykluskostnaden reduseres, ettersom UltraLink krever minimalt med vedlikehold, holder høy kvalitet og har optimal driftssikkerhet.

 

Ultrasmarte fordeler

• En unik metode for måling av luftstrøm og temperatur

• Nøyaktig måling av luftsstrømmen i ventilasjonskanalene, selv ved lave strøminger

• Det finnes ingen komponenter som stikker inn i luftstrømmen, noe som bidrar til minsket trykkfall og enklere rengjøring.

• Kan kommunisere med overordnet system

 


UltraLink

 

​Verden trenger nye, energismarte løsningerultralink-broschyr.png

EU har satt et klimamål om at energiforbruket innen år 2020 skal reduseres med 20 prosent. For å lykkes med å nå dette målet kreves det nye teknikker og bedre løsninger.  

Økt fokus på energibesparelser har ført til at ventilasjonssystemer med lav luftstrøm er blitt vanligere. Dette har i sin tur skapt behov for måleinstrumenter og metoder som har høy nøyaktighet selv i lave luftstrømmer. 

Med UltraLink er dette behovet dekket!

 

Foretrekker du å lese om UltraLink i brosjyreform?

Last ned brosjyren i PDF her.​

 

Her kan du få mer teknisk informasjon.​