Produktområder

Lindab har tre produktområder:

Ventilasjon
Produktområde Ventilasjon tilbyr systemløsninger for ventilasjon og inneklima. Produktene og systemløsningene retter seg mot installatører og andre kjøpere innen ventilasjonsindustrien. Produktområdene er sirkulære kanalsystemer og tilbehør, tekniske ventilasjonsprodukter og ventilasjonssystem, samt maskinutrustning for produksjon av sirkulære kanalsystemer. I tillegg til dette tilbyr ventilasjon også programvarer for design, beregning og konstruksjon av komplette system for ventilasjon og inneklima.

Byggkomponenter
Produktområde Byggkomponenter tilbyr byggenæringen et bredt sortiment av komponenter og systemer med stål som en fellesnevner. Sentrale kundegrupper er byggentreprenører, blikkenslagere samt vanlige forbrukere. Avhengig av markedsstrukturen, selges produktene gjennom egne forretninger, forhandlere og distributører innenfor proffsegmentet, samt via byggvareforretninger.
 
Byggsystemer (haller)
Produktområde Byggsystemer tilbyr pre-konstruerte stålbyggsystem og egne IT-programvarer som forenkler byggingen både for designere, konsulenter og entreprenører. Nøkkeltilbudet er et effektivt konsept for å bygge enetasjes bygninger for industri og lager. Dette omfatter stålstammen, vegg- og tak system samt design- og prosjekteringsstøtte. Bygningene selges til omkring 360 byggentreprenører rundt omkring i Europa, samt selges direkte til et antall multinasjonale bedriftskunder.