Store internasjonale prosjekter

​For kunder som utvider sine operasjoner på tvers av landegrensene i Europa, Russland og CIS eller i andre land, tilbyr Astron Hallers key account-enhet - avdeling for direktesalg - en personlig løsningstilnærming.  

Key account-enheten sørger for at byggehastigheten og kvaliteten blir ivaretatt, uansett hvor du bygger. Et fullt spekter av tjenester kan leveres med støtte fra Astron Hallers Europeiske Utbyggernettverk, lokale arkitekter, utbyggere, initiativtaker eller større totalentreprenører for å sikre effektivitet i byggingen og levering til avtalt tid.

Key account-enheten har den globale kunnskapen og markedsekspertisen for å yte støtte og service på alle byggetrinn:

  • Investeringsplanlegging og markedsanalyse

Vårt internasjonale key account-team er svært mobile og kan møte kunden over hele Europa eller andre steder for å diskutere prosjekter, gi råd om løsninger og drive forhandlinger i de format og språk som kunden måtte foretrekke.

Vi snakker: engelsk, fransk, tysk, nederlandsk, italiensk, luxembourgsk, svensk, spansk, portugisisk, polsk, tsjekkisk, slovakisk, ungarsk, serbisk/kroatisk, rumensk, ukrainsk, russisk, azeri, tyrkisk og arabisk.

Vi er åpne for å introdusere deg til vårt nettverk av partnere som tilbyr ulike tjenester for investeringsrådgivning, spesielt i Øst-Europa, Russland og CIS.

  • Lokal gjennomføring

Gjennom våre samarbeidspartnere kan vi anbefale og introdusere kunden for ulike næringsparker og lokale administrative organer. Videre i prosessen kan det gis råd om partnere som utfører generalentreprisearbeider.

  • Kommersielt tilbud

I samsvar med kundens prisforespørsel utarbeider Astron  Haller optimaliserte kommersielle tilbud som inneholder tekniske detaljer for byggesystem, faste tidsfrister og pris. 

Fast kontraktspris, som viser høy respekt for de angitte leveringsvilkårene, gjør oss unike sammenlignet med lokale leverandører, spesielt i fremvoksende markeder.

Fra sak til sak kan det foreslås leasing og finansieringsløsninger.

  • Prosjektdesign

Vi bryr oss om investeringene dine og fokuserer på optimalisering av byggets layout, design og konstruksjon når vi arbeider med prosjektet ditt.

Astron Haller gjør det mulig å foreta optimal utnyttelse av innvendig bygningsrom, med ingen eller færre innvendige søyler (fritt spenn på opptil 100 meter), skaper en fleksibilitet i planløsning og dimensjonering som passer kundens behov, og tar i bruk standard tekniske og produksjonsmessige løsninger som ikke innebærer risiko og feil.

Våre prosjekteringskontorer (i Den Tsjekkiske Republikk, Frankrike, Tyskland, Ungarn, Luxembourg, Polen og Russland) er i stand til å prosjektere i overensstemmelse med europeiske og lokale normer.

Fantasifulle og tiltalende arkitektonisk utforming fra Astron Haller er oppnåelig gjennom valg blant flere vegg- og taksystemer med et bredt utvalg av farger og omfattende spekter av tilbehør, perfekt integrert med vårt system.

  • Byggesystemleverandør

Astron Haller er Europas ledende produsent av byggesystemer i stål, med en referanseliste på mer enn 50 000 bygninger som er levert gjennom de siste 50 år.

Våre fabrikker, som ligger i Luxembourg, Tsjekkia og Russland, gjør byggesystemer tilgjengelig, og bidrar til kort ledetid, reduserte kostnader og ingen importavgifter for EU, Russland og CIS.

Våre fabrikker er sertifisert etter ISO 9001:2008. Ytterligere sertifiseringer for arbeidsomfang er tilgjengelig for hvert landskontor. På kundens forespørsel kan det utstedes Samsvarssertifikat ved levering fra Astron Hallers fabrikk.

Vi tilbyr et bredt spekter av byggleveranser fra våre fabrikker, i henhold til Incoterms 2010.

  • Prosjektering og ledelse

Key account-prosjekter får tildelt en prosjektleder med ansvar for oppføring av bygget i henhold til kontraktsvilkår og tidsfrister.

  • Byggearbeider

Fra sak til sak tilbyr key account nøkkelferdige løsninger gjennom allianser med nasjonale entreprenører og Astron-utbyggere. Det sørges for opplæring i byggesystemet for entreprenørens og underentreprenørenes personale.

  • Bygningsvedlikehold og utvidet garanti

Etter ferdigstillelse utsteder Astron Haller et sett med anbefalinger om bygningsvedlikehold. Key account-teamet er åpne for forespørsler om tilbygg eller endringer i planløsning, reparasjonssett for lang levetid for ditt Astron-bygg. Utvidet garanti er tilgjengelig på forespørsel.

  • Oppfyller kundens krav til byggets bærekraftighet og energieffektivitet

Astron Hallers systemer er miljøvennlige og resirkulerbare (stål er 100 % resirkulerbart).

Med vår egen programvare kan det foretas beregning av dagslys og grunnleggende energiforbruk, og bygningsfysikk (trykk, inneklima) - som gjør det mulig å optimalisere bygningens vedlikeholdskostnader.

Lavenergibygninger (EnEV bygningsevaluering i henhold til DIN18599); nye teknologier i vegg- og takplater øker solrefleksjonsindeksen, maksimerer levetiden på panelene og gir lavere energiforbruk.

Astron arbeider aktivt for å minimere miljøbelastningen som skapes av Konsernets virksomhet og dets produkter.

Kontakt