Lokale partnere

Astron bygninger blir markedsført gjennom et nettverk av 300 autoriserte Astron-utbyggere i nesten 50 land: selvstendige lokale og regionale entreprenørselskaper.

Disse selskapene tilbyr komplette nøkkelferdige tjenester til sluttkunder og deres arkitekter eller andre profesjonelle rådgivere, blant annet:

 
• Prosjektutvikling og -planlegging
• Byggetillatelser
• Kommunale arbeider og fundamentering
• Byggleveranse og oppføring
• Mekaniske og elektriske installasjoner
• Innredning og ferdigstillelse
• Ettersalgstjenester og vedlikehold
• Valgfritt erverv av tomt og økonomiske løsninger
• Kvalitetsstandarder og sertifisering
• Typegodkjenning av design for raskere byggetillatelser
 
Når det planlegges en bygningsinvestering for å fullføre jobben med en høy standard, arbeider Astron-utbyggere tett sammen med et team av spesialister innenfor arkitektur, ingeniørarbeid, bygg- og anleggsteknikk, varme og elektrisitet. Dette sikrer fleksibilitet og effektivitet, sammen med tilgang til omfattende kunnskap og kompetanse.
 
Kundene drar fordeler av en internasjonal industrigruppering i allianse med dyktig lokal ekspertise, som tilbyr én enkelt leverandør for løsning av alle behov som stilles til bygget. Profesjonaliteten til Astron-utbyggerne garanterer et skreddersydd bygg, med respekt for budsjetter og tidsfrister.
 
Nærmere 300 Astron-utbyggere i nesten 50 land er i stand til å levere en lokal Astron bygningsløsning - over hele Europa og i andre land (klikk på "Finn forhandler").