A good thinking company

 

Good thinking er en filosofi som vi har med oss i alt vi gjør. Vi mener bestemt at dette skaper gode løsninger på de utfordringene vi alle står ovenfor. Å ta ansvar for det vi gjør og hvordan vi gjør ting er viktig for oss. Good thinking handler ikke bare om å gjøre livet enklere og mer komfortabelt for våre kunder og sluttkunder, det handler også om å tenke i et globalt perspektiv. Vel vitende om at mindre påvirkning på miljø og klima bidrar til at verden blir et bedre sted.

Vi forenkler byggingen av bærekraftige bygninger og bidrar til å skape et godt inneklima.
I Lindab elsker vi de gode tankene. Vi utfordrer oss selv hver dag og streber etter å kontinuerlig utvikle vår innovasjonskraft for å finne enda flere og bedre løsninger på de utfordringene våre kunder står ovenfor. 
 
Vi samarbeider med våre kunder
Å forenkle byggingen for våre kunder er grunnleggende for vår utvikling av energieffektive produkter, løsninger og tjenester. 
Kundene våre er de menneskene vi daglig møter, snarere enn de bedriftene de jobber i. Våre relasjoner bygger på en god forståelse av de utfordringene våre kunder står ovenfor, og løsningene vi utvikler baserer seg nettopp på våre kunders behov og utfordringer.
 
Vi er innovative og bidrar til å bygge en mer bærekraftig fremtid
Gjennom å forkusere på produktutvikling og stadige forbedringer utvikler vi våre produkter og løsninger ut fra et miljø- og kvalitetsperspektiv. 
Vi tar ansvar for å skape en bærekraftig utvikling med produkter og tjenester som forbedrer energieffektiviteten og reduserer ressursbruken.
 
Vi bryr oss om mennesker
I Lindab driver vi utviklingen fremover ved å sikre at vi alltid har de rette folkene med den rette kunnskapen i bedriften. Medarbeidere som deler våre kjerneverdier, visjoner og mål. For å skape store innovasjoner trenger vi medarbeidere med gode ideér som har et sterkt ønske om å forbedre hverdagen, både for kundene våre og for sluttbrukerne.
 

 

 

 

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​