Miljø

Utvikling av miljøeffektive løsninger med minimal innvirkning på miljøet.

Vårt ansvar for miljøet og den arven vi overlater til kommende generasjoner har påvirket vår virksomhet i mange år. Dette ansvaret manifester seg ikke bare i våre lange og kortsiktige aktiviteter og mål med sikte på å redusere miljøpåvirkningen fra våre prosesser, like viktig er det at de produktløsningene vi tilbyr vesentlig bidrar til at bygg blir mer energieffektive og miljøvennlige.

Nesten alle Lindabs produksjonsenheter er sertifisert i henhold til ISO 14001.