Lindabs verdier

Lindab merkevare kjennetegnes av tre kjerneverdier som ligger til grunn for den entreprenørskapskultur som gjennomsyrer hele konsernet.
 
 

Kundens suksess

Kundens suksess driver vår egen suksess. Gjennom vår
innsats for å forenkle byggingen for våre kunder bidrar vi til
å gjøre deres virksomhet mer effektiv. Dette oppnår vi ved
å være ledende innen utvikling av løsninger og produkter
innenfor våre satsningsområder.
 

Jordnærhet

Vi ønsker langvarige relasjoner basert på en ukomplisert,
ydmyk og troverdig tilnærming. Sentrale elementer er
kostnadsbevissthet og en rask og effektiv beslutningsprosess
uten unødvendig byråkrati.
 

Orden og kontroll

God orden har en positiv innvirkning på effektiviteten og på
det generelle bildet av firmaet. Det bidrar også til en følelse
av stolthet når man presenterer Lindab.