Om Lindab

Lindab er et internasjonalt konsern som utvikler, produserer, markedsfører og distribuerer produkter og systemløsninger for forenklet bygging og for et bedre innendørs klima. 

Produktene kjennetegnes av høy kvalitet, enkel montering, energieffektivitet, miljøhensyn og at de leveres med en høy servicegrad. Alt i alt gir dette økt verdiskapning for våre kunder.
 
Konsernet omsatte for 9 326 MSEK i 2018, og er etablert i 32 land med ca 5100 ansatte. Hovedmarkedet er yrkesbygg, som står for 80 % av omsetningen, mens boligbygg står for 20 % av omsetningen. Det Nordiske markedet utgjør 47 % av den totale omsetningen. 
 
Aksjen er notert på Nasdaq OMX Nordic Exchange, Stockholm, Mid Cap, under ticker symbol LIAB. 

 
Produktområder:
Ventilasjon
Kanalsystem med tilbehør, samt inneklimaløsninger for ventilasjon, varme og kjøling for et kontrollert inneklima.
 
Byggkomponenter:
Produkter og systemer i tynnplater for takrennesystemer, profiler for tak- og veggbekledning, samt stålprofiler for vegg, tak- og bjelkelagskonstruksjoner. 
 
Byggsystemer:
Komplette, monteringsferdige stålbyggsystem. Løsningen omfatter hele det ytre skallet med hovedstrukturen, vegg, tak og tilbehør.  
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​