Hvorfor spør vi deg om å tenke mindre?

Fordi mindre er mer. Spesielt når du benytter Lindabs stålprodukter. Stål er et av få materialer som er nesten hundre prosent resirkulerbart. Det betyr at mindre råstoff brukes og mindre karbondioksid slippes ut i atmosfæren. Stål tillater oss også å konstruere sterke løsninger som fortsatt har svært lav vekt. Det betyr at det kreves mindre innsats fra deg ved bygging, mindre transportkostnader til byggeplassen og mindre drivstoffbehov. Takket være stål, kan vi også lage effektive isolasjons og ventilasjonsløsninger. Det betyr at mindre energi går til spille. Dette er bare noen få eksempler på hvordan vi forenkler byggingen for deg, samtidig som innvirkningen på miljøet minskes.  

> Les mer om Lindabs miljømessige arbeid