Jobbe i Lindab

Vår arv og fremtid
Lindab har en stolt og sterk tradisjon for å ansette innovative og kreative mennesker med ambisjoner og muligheter for å utvikle sterke og ledende løsninger for våre kunder. Personer som deler Lindabs verdier, med riktig kompetanse og med lyst og evne til å ta initiativ, påvirke og gjøre en positiv forskjell er avgjørende for vår videre suksess som markedsleder. 
For ytterligere å styrke Lindab som en attraktiv bedrift å gjøre forretninger med og å være ansatt i, vil vi bygge videre på vår arv.  
En engasjert ledelse og sunn fornuft er et viktige fundament for vårt fremtidige engasjement i langsiktige og positive relasjoner mellom kunder og ansatte med fokus på kundens suksess ved å forenkle byggingen.  
 
Kjennetegn
“Lindab ånden” er Lindabs kultur oppsummert i tre kjerneverdier. Disse sammen med vår forretningside, visjon og Lindab Life prinsippene for å drive forretning, er hva vi står for og som gjør oss til hvem vi er i alle eksterne og interne relasjoner.
 
“Lindab ånden” og virksomhetens fortsatte suksess er bygd på mennesker som virkelig deler vårt engasjement i sosial ansvarlighet. Vi forventer at alle ledere og medarbeidere er gode ambassadører for dette, siden vi mener at handlinger sier mer enn ord. Du kan finne mer informasjon om Lindab ånden og Lindab Life i menyen til venstre under  "Om Lindab".
 
Vår medarbeider fokus
Medarbeidere er en av de fire sentrale områdene av "Lindab Life".
Lindab vil fortsatt tilstrebe seg mot å bli en enda mer attraktiv arbeidsgiver. Hjørnestenene i dette arbeidet, er å bygge videre på den innsats som allerede er gjort med hensyn til bedriftskultur, medarbeider- og organisasjonsutvikling, samt forebyggende helsearbeid både overordnet og ved lokale initiativ.
 
En viktig del av den ansattes fokus, er å minimere antallet arbeidsskader, for å nå målet vårt: null skader på arbeidsplassen. 
Vi oppmuntrer til mangfold, og en behandling av den enkelte medarbeider uten diskriminering med hensyn til kjønn, rase, religion, alder, handikap, seksuell legning, nasjonalitet, politisk overbevisning, fagforeningsmedlemskap, sosial eller etnisk opprinnelse.
 
Alle aktiviteter innenfor konsernet skal respektere retten til; å danne, melde seg inn eller avstå fra, å delta i fagforeninger eller andre organisasjoner som deltar i kollektive overenskomstforhandlinger.