Brannspjeld og Røykevakuering

Brannspjeld for hurtigmontasje
FNC1U er Lindabs nye sirkulære brannspjeld som forhindrer spredning av brann og varm/kald gass i kanalsystemet. 
 
FNC1U er et brannspjeld for hurtigmontasje utenpå alle typer brannvegger uten behov for branntetting i etterkant. Det er i tillegg et av markedets letteste brannspjeld som gjør at selv det største spjeldet kan monteres av en enkelt montør. 
 
Spjeldet er utviklet med fokus på å gjøre arbeidsdagen enklere for våre kunder. FNC1U har alle delene fullstendig integrert, har lav vekt og er svært effektiv. Fås i dimensjonene Ø100 til Ø400.
 
 
 
 
Alle våre sirkulære og rektangulære brann-og røykspjeld holder tetthetsklasse C i henhold til EN 1751. De er branntestet og klassifisert i henhold til NS-EN 1366-2 og NS-EN 13501-3 og er CE-merket i henhold til NS-EN 15650.
 
Brannspjeld med minimum EI120
De sirkulære brannspjeldene WH25 og WH45 fås i dimensjoner fra ø100 - ø800 mm og rektangulære WK25, WK45 og WK45S fås i dimensjoner fra 100 x 200 mm til 1500 x 800 mm. Spjeldene leveres som standard med Belimo motor. Kan også leveres med Siemens motor på forespørsel.

Alle brannspjeldene i WH og WK serien holder minimum EI20S. Og er som hurtigmontasjespjeldet testet og klassifisert i henhold til NS-EN 1366-2 og NS-EN 13501 og spjeldene er CE-merket i henhold til NE-EN 15650. 

 

Egenskaper sirkulære brannspjeld:

 • Spjeldkroppen er produsert i galvanisert stål
 • Tetting til forbindelse på kanaler
 • Varmeekspanderende tetting til forsegling
 • Åpne/lukke-funksjon med kapslingsklasse IP52 (IP54 for spjeld med motor)
 • Spjeldblad i 25 mm tykt branntett materiale
 • Kanttetting på spjeldbladet til å stenge av for kald røyk
 • Innvendig varmeekspanderende tetting til å stenge av for varm røyk
 

Egenskaper for rektangulære brannspjeld:

 • Spjeldkroppen er produsert i galvanisert stål
 • Varmeekspanderende tetting til forsegling
 • Åpne/lukke-funksjon med kapslingsklasse IP42 (IP54 for spjeld med motor)
 • Spjeldblad i 25 mm tykt branntett materiale
 • Kanttetting på spjeldbladet til å stenge av for kald røyk
 • Innvendig varmeekspanderende tetting for å stenge av for varm røyk
 • Innvendig ramme i branntett materiale (WKS25)
Her får du all informasjon 
I våre tekniske manualer finner du all informasjon du trenger for montering av de patenterte brannspjeldene, både beskrivelse av montering i adskilte etasjer, adskilte deler av bygningen, lettvegger og i kompakte vegger. Du finner også en beskrivelse av el-anslutning. Se mer om de enkelte produktene og deres datablader ved å velge produkt til høyre.  

Europeiske standarder som er brukt 

​CE sertifisering ​NS-EN 15650
​Testing ​NS-EN 1366-2
​Klassifisering ​NS-EN 13501-3
​Termisk sikringspålitelighet ​ISO 10294-4
​Lufttetthet ​NS-EN 1751
​Motstandsdyktighet mot etsende omgivelser ​EN 60068-2-52
 ​