Brannspjeld og Røykevakuering

Lindab brann- og røykspjeld er konstruert for montering i ventilasjonskanaler som føres gjennom brannsikre vegger eller gulv. Spjeldene forhindrer at brann og røyk sprer seg gjennom kanalsystemet. Med Lindabs nye sortiment kompakte brannspjeld er du sikret produkter av beste kvalitet. Våre sirkulære og rektangulære brann-og røykspjeld holder tetthetsklasse C i henhold til EN 1751.
 
De er branntestet og klassifisert i henhold til standardene NS-EN 1366-2 og NS-EN 13501-3 med et undertrykk på 500 Pa og er CE-merket i henhold til NS-EN 15650.
 
De sirkulære brannspjeldene fås i dimensjoner fra ø100 - ø800 mm og rektangulære fås i dimensjoner fra 100 x 200 mm til 1500 x 800 mm. Spjeldene leveres som standard med Siemens motor. Kan også leveres med Belimo motor på forespørsel.

Her får du all informasjon
 
I våre tekniske manualer finner du all informasjon du trenger for montering av de patenterte brannspjeldene, både beskrivelse av montering i adskilte etasjer, adskilte deler av bygningen, lettvegger og i kompakte vegger. Du finner også en beskrivelse av el-ansluttning. Se mer om de enkelte produktene og deres datablader ved å velge produkt til høyre.  
 
Du kan også få en oversikt over de forskjellige produktene i vår brosjyre. Les den her.
 

Europeiske standarder som er brukt 

​CE sertifisering ​NS-EN 15650
​Testing ​NS-EN 1366-2
​Klassifisering ​NS-EN 13501-3
​Termisk sikringspålitelighet ​ISO 10294-4
​Lufttetthet ​NS-EN 1751
​Motstandsdyktighet mot etsende omgivelser ​EN 60068-2-52
 
 

Egenskaper sirkulære brannspjeld:

 • Spjeldkroppen er produsert i galvanisert stål
 • Tetting til forbindelse på kanaler
 • Varmeekspanderende tetting til forsegling
 • Åpne/lukke-funksjon med kapslingsklasse IP52 (IP54 for spjeld med motor)
 • Spjeldblad i 25 mm tykt branntett materiale
 • Kanttetting på spjeldbladet til å stenge av for kald røyk
 • Innvendig varmeekspanderende tetting til å stenge av for varm røyk
 

Egenskaper for rektangulære brannspjeld:

 • Spjeldkroppen er produsert i galvanisert stål
 • Varmeekspanderende tetting til forsegling
 • Åpne/lukke-funksjon med kapslingsklasse IP42 (IP54 for spjeld med motor)
 • Spjeldblad i 25 mm tykt branntett materiale
 • Kanttetting på spjeldbladet til å stenge av for kald røyk
 • Innvendig varmeekspanderende tetting for å stenge av for varm røyk
 • Innvendig ramme i branntett materiale (WKS25)