Klimavegg for Storfinnforsen

Previous Next
  • E.ON:s betongdemning Storfinnforsen i Ramsele. Her bygger Nomek en ny klimavegg for å bremse begynnende sprekkdannelser i betongen. 300 mm tykke sandwichpaneler fra Lindab er en av konstruksjonens sentrale komponenter. Sammen med Ramseledammen leverer Lindab 19000 m2 panel.
  • De ca 350 kg tunge og 300mm tykke sandwichelementene monteres enkelt og smidig. Gjennomtenkte løfteanordninger og Marutex-skruer fra Unite resulterer i at totalt 20 paneler kan settes på plass i 2 luker hver dag. Pågående montasje østre delen av demningen.
  • Enkel og smidig montering av ferdigisolert vegg. 300 mm steinull gir en U-verdi på 0,3m² K/W.
  • Nesten ferdig klimavegg. TRP platene skal dekke over panelskjøter, og gjenskape følelsen av den gamle veggen, (som du ser til høyre).
  • Verdens lengste og smaleste tak? 5 m i bredde og 800 meter langt.

Bilde 1/7

Kort sammendrag

Selv demningsvegger i betong trenger isolasjon, i hvert fall hvis levetiden skal økes betraktelig. Stål- og fasadeselskapet Normek bygger nå en klimavegg på Sveriges største betongdemning for kraftoperatøren E.ON. «Lindabs sandwichpaneler, takprofiler og rustfrie Marutex-skruer gir oss en rask og effektiv konstruksjon og en klimavegg med svært god U-verdi,» sier Johan Erickson i Normek. «En trygg og pålitelig logistikk gjør oss i stand til å arbeide helt i tråd med timeplanen. At E.ON er svært tilfreds, gjør ikke saken verre.»

map

Storfinnforsen

Med en 800 meter lang demningsvegg, laget av 100 000 m3 betong og en jordvoll på ca. 400 meter, ble Storfinnforsen i Ramsele Sveriges største betongdemning da den ble bygget mellom 1948 og 1954. For å øke levetiden, bygges det nå en klimavegg.

Den er fortsatt Sveriges største betongdemning og en imponerende bygning. Kraftoperatøren E.ON leverer ca. 120 MW, nesten døgnet rundt, året rundt. Det gjør Storfinnforsen til en av E.ONs største kraftverk, produksjonsmessig sett. Betong er et byggemateriale med meget lang levetid, men når det benyttes som skillevegg mellom vann og luft, utsettes betongen for meget store temperaturvariasjoner. På demningssiden gir vannvolumet ekstremt små temperaturvariasjoner. Derimot kan døgntemperaturen variere med så mye som 20-25 °C på utsiden av demningen.

«Klimaveggen forlenger demningens levetid med opptil 100 år»

                                                                                    Anders Nyberg, E.ON

100 år lengre levetid

«Dette gjør at betongen utsettes for betydelige klimapåvirkninger med påfølgende sprekkdannelser og aldring», forklarer Anders Nyberg i E.ON, ansvarlig for prosjektene ved vannkraftdemningene i Storfinnforsen og Ramsele. «Allerede på 90-tallet ble det bygget en såkalt klimavegg, mellom bautasteinene på demning veggens utside, for å dempe temperaturvariasjonene. For et par år siden ble det bestemt at vi skulle ta et større og mer langsiktig grep som forlenger demningenes levetid med opptil 100 år. Vi bygger derfor nå en ny og heldekkende klimavegg langs hele betongveggen og skaper dermed et stabilt temperert klima for betongen på begge demningene. Ved at vi resirkulerer spillvarme fra kraftproduksjonen via varmeveksleren, eliminerer vi alle miljø-påvirkningene.»
Stål- og fasadekonsernet Normek er ansvarlige for levering og montering og har valgt å bruke Lindabs sandwichpaneler for dette omfattende prosjektet.

Imponerende paneltykkelse

«Selve klimaveggen består av en opptil 40 meter høy bærende konstruksjon som Lindabs sandwichpaneler blir skrudd fast i», forklarer Johan Erickson, produksjonsleder i Normek og ansvarlig for arbeidet med klimaveggene på begge demningene.

Lindab i Luleå leverte sandwichpaneler i den imponerende tykkelsen på 300 mm, samt bjelkeprofiler og TRP-plater for klimaveggens ca. 5 m smale og 800 m lange (!) dobbelttak. I tillegg leverte Lindab nedløpsrør for takavvanningen av dobbelttaket og Marutex rustfrie skruer for sandwichmonteringen. Panelenes 300 mm tykke steinull gir en eksepsjonell U-verdi på 0,13 m² K/W, som klart reduserer behovet for energitilførsel.

«Dette dreier seg altså om en stor levering, totalt ca. 19 000 m2 sandwichpaneler og 6 100 m2 dobbelttak på begge demningene», forklarer Johan Erickson

Rask og enkel montering

Selve klimaveggen og dens stålkonstruksjon er plassert på et betongsokkel, utført av hovedentreprenøren Skanska. Sokkelens øvre nivå skal klare den såkalte titusenårsfloden, altså det høyeste estimerte nivået på forsiden med alle slusene åpne. Den nye veggen følger konturen av veggens bautasteiner, de utstående "støttemurene", som er synlig langs hele demningsveggen.

 

«Monteringen av vår egen stålkonstruksjon, med inspeksjonstid, spiraltrapper, innfestninger og annet, har vært det arbeidet som har tatt lengst tid», forklarer Sven Nilsson, monteringssjef i Normek. «Da vi startet med monteringen av sandwichpanelene, har det gått fort. Vi monterer ca. 2 seksjoner og 40 paneler per dag og med hjelp av Marutex-skruer går monteringen veldig smidig - til tross for den tøffe stålkvaliteten, 355, som vi bruker. Vi har testet andre skruealternativer, men de har vært helt ubrukelige».