Bergen Media City, Norge

Previous Next

Bilde 1/2

Kort sammendrag

Lindab har snart oppstart på en av sine hittils største kanalordre på det norske markedet, Bergen Media City. 46 000 m2 kontor, hvor det er stilt ekstremt høye krav til en velfungerende logistikk.

map

Media City, Bergen

Media City, Bergen

Norway

Med det internasjonelle mediesenteret Bergen Media City, har Bergen ambisjoner om å skape en kreativ maurtue for medieaktørene. De fem medieselskapene som ønsker å gjøre Bergen til en internasjonal media hub er TV2, NRK, Bergens Tidene, Bergens­avisen og TV-grafikkselskapet Vizrt. Mediefakultetet ved Universitetet i Bergen er også involvert, de kommer til å bli en katalysator for maksimal utvikling av både programformat og teknikk. 
Prosjektet er basert på en eksisterende bygning mitt i sentrum av Bergen. Bygningen kommer til å få en total forvandling fra dagens grå bankpalass til et fargesprakende arkitektonisk ikon, der blant annet en bildeskjermsvegg skal dekke store deler av hovedfasaden. Bygningens nåværende tre tårn påbygges med et antall etasjer som innebærer at den totale bygningsmassen øker med 10 000 m2 til ca 46 000 m2. GK, Norges ledende ventilasjonsentreprenør ansvarer for ventilasjon og inneklima, med HENT som hovedentreprenør.
 
Eksakte leveringer via tunnel
«Vi har de siste årene hatt Lindab som vår hovedleverandør av kanalsystemer og er meget fornøyd med både leveringssikkerheten, produktene og prisbildet», sier Erik Eide Hansen fra Blikkenslagermester Erik Hansen AS som på GK`s oppdrag står ansvarlig for montasjen av byggningens omfattende ventilasjonssystem. «Logistikk og presise leveranser kommer til å bli helt avgjørende når vi drar i gang med de første montasjene. Media City ligger mitt i sentrum, og alle leveringene vil foregå via en underjordisk tunell som losses på gitte tidspunkter. Jeg er helt trygg på at Lindab som alltid kommer til å levere presis på de bestemte klokkeslettene.»

Erik Hansen vil påbegynne sitt arbeid med kanalinstallasjonene i bygningens sjakter, de som skal forbinde ventilasjonssystemet i hver etasje med de store vifterommene. «Det blir en krevende montasje ettersom vi utnytter bygningens eksisterende betongsjakt som er opp til 15 etasjer høy», forklarer Erik Eide Hansen videre. «Det er store kanaldimensjoner på opp til 1 250 mm som skal monteres vertikalt i de høye sjaktene, og for at våre montører skal kunne utføre dette uten risiko for ulykker har vi utarbeidet en spesiell innfestningsmetodikk.»
 
Nitidig planlegging
«På grunn av at det her dreier seg om ombygging av eksisterende bygningsmasse er det vanskelig å si eksakt hvilke mengder av kanaler, speld og detaljer som vil gå med», sier Erik Eide Hansen videre, «men en sak er sikker, dette blir vår største installasjonsjobb hittil, med mellom 15 og 20 montører på byggeplassen».
«Når kanalinstallasjonene påbegynnes vil alle de stor leveransene legges til kveldstid», sier Svein Tore Gjesdal, GK når vi treffer han på byggeplassen. «Vi har derfor lagt ned mye ressurser i å etablere en plan som gjør at installasjonene kan gjøres på en mest mulig effektiv måte. Leveransene fra dere blir dermed en viktig brikke i hele logistikkplanen. Men vi har god erfaring med Lindabs logistikk fra tidligere og er overbevist om at dere kommer til å levere akkurat som vanlig. Nå skal vi alle være med og realisere en visjon for Bergen, og det skal bli veldig spennende.»