Hewlett Packard i Solna, Sverige

Previous Next

Bilde 1/5

Kort sammendrag

Lindab leverte kjølebafler til Hewlett Packards svenske hovedkontor.

map

HEWLETT PACKARD Hovedkontor

Gustav III:s Boulevard 36

169 73 Solna

Sverige

Leveransen ble gjort i flere etapper. Den første var en levering av rundt 300 enheter av Lindab Polaris kjølebaffel, senere etterfulgt av en tilsvarende stor levering av Lindab Podium kjølebaffel.