Boligprosjektet Mathildeberg i Göteborg, Sverige

Previous Next

Bilde 1/6

Kort sammendrag

Leveranse av prefabrikkert Lindab FAP planplater og Lindab Rainline i kobbermetallic til borettslagsforeningen Mathildebergs 133 leiligheter i Mölndal, rett sør for Göteborg.

Dette prosjektet er i seg selv ganske unikt, da det er et av de byggene i Sverige der fasadetekking med FAP er brukt i størst omfang. Kode Plåt har stått for monteringen, med QPG Arkitektkontor som beskrivende konsulent.

Mölndalen, rett sør for sentrum av Göteborg, kan beskrives som et møtested mellom det mer strenge industrielle miljøet i bunnen av dalen og det myke grønne boområdet som klatrer opp langs bakkene i Krokslätt. «Vi ville finne en arkitektur som kunne forene disse miljøene på en naturlig måte», forklarer arkitekt Petter Lodmark i QPG Arkitektbyrå. «Vi hadde allerede begynt å helle mot en miks av stål og betong når Bengt-Åke Bengtsson på Kode Plåt foreslo 'Et seminar om båndtekking' her på arkitektkontoret. Det passet som hånd i hanske for vårt prosjekt Mathildeberg. Hans demonstrasjon av ulike falseteknikker med hjelp av Lindab Seamline FAP åpnet for nye perspektiver for fasadeinnkledningen på Mathildeberg. Kode Plåt utførte også en rekke testmonteringer på hvordan fasaden skulle kunne se ut. Gjennom disse testene, sammen med materiale og fargeegenskapene som Lindabs platekvalitet kunne vise til, falt bitene ganske raskt på plass.».

Kode Plåt har siden prosjektets oppstart i april 2011 hatt i snitt fem mann på plass under de fem byggetrinnene. «Vi har montert ca. 5 000 m2 FAP kobbermetallic, som vi har forberedt på vårt verksted ved å prefalse de 2500 x 615 mm store platene», sier Bengt-Åke Bengtsson på Kode Plåt. «Dessuten har vi montert Lindab Rainline takrennesystem i kobber metallic i hele bygningsmassen. Som vanlig har Lindabs leveringsservice og support fungert utmerket og monteringen har gått helt etter skjema. Vi har fått fabrikkproduserte planplater i nøyaktig de dimensjonene vi har ønsket og fått dem levert underveis i prosjektets gang.»

I slutten av september sto Mathildeberg helt ferdig. Den langsgående bygningskroppen, med sine litt vinklede karnapp, møter det industrielle uttrykket som gjelder på bygningens østside. Fem vinklede “skip” mot vest møter grasiøst den andre sidens villabebyggelse.

«Gjennom å skape intime gårdsrom mot villasiden og et mer rett, formelt formspråk mot den industrielle siden syns jeg vi har lyktes å skape en bygning som forbinder disse miljøene med hverandre på en fin måte», avslutter Petter Lomark. «Fasadens skivebekledning med Lindab kobbermetallic er en viktig del i dette formspråket og gjennom materialets egenskaper har vi fått akkurat den håndtverksfølelsen som vi ønsket.»

Lindab ga også god support til QPG når det gjaldt spørsmål vedrørende brannmotstand, ettersom stålplatene ble montert direkte mot Plywood. «Her hadde vi direkte kontakt med Lindabs tekniske support som ga oss all den hjelpen vi trengte», legger Petter Lodmark til.