Skolen Kuku ínova og Prame Pharmacy i Slovakia

Previous Next

Bilde 1/3

Kort sammendrag

Lindabs takrenoveringssystem var en meget god løsning for skolen Kuku ínova og Prame Pharmacy i Slovakia da de skulle renoveres.

map

PRAME PHARMACY

Dukelských hrdinov 8

960 01 Zvolen

Slovakia

Skolen Kuku ínova sin spisesal ble bygget på 1970-tallet. Når Vopex mottok forespørsel om informasjon om hvordan man på enklest mulig måte kunne tette taklekkasjen og reparere den utilstrekkelige takisolasjonen, var løsningen enkel. «Vi foreslo Lindab-tak til den tekniske konsulenten, Stavoprojekt Poprad, som umiddelbart så store muligheter,» forklarer Gejza Zurko, eier av selskapet Vopex. «Ettersom teknisk dokumentasjon manglet på spisesalen, krevde dette mer omfattende planlegging og forberedelser. Så snart dette var gjort kunne vi presentere en økonomisk og rask løsning i form av produkter fra Lindab.»

Tett tak, bedre takisolering og bedre utnyttelse av arealet er ofte på ønskelisten til mange eiendomsbesittere. Dette var også tilfelle for skolen Kuku ínova i Poprad og Prame Pharmacy i Zvolen, som begge ligger i Slovakia. Skolens spisesal trengte bedre isolasjon og et tett tak, mens for apotekets renovering, som også innebar å bygge en ny etasje, trengte også takene å bli tettet ordentlig. Lindabs takrenoveringssystem var en egnet løsning i begge disse tilfellene.

«Vi så et klart behov for løsninger for rask og enkel renovering av eksisterende tak,» sier Pavel Runa, Business Unit Manager for Lindab Tsjekkia. «Fordi vi har både produktsystemer og IT løsninger, var vi i stand til å presentere en effektiv løsning ved å kombinere Lindab Construline, Lindab Coverline og Lindab Rainline ved hjelp av våre forskjellige beregningsverktøy i en pakkeløsning - Lindab Tak. Vi har nå levert ikke mindre enn 22 takløsninger til våre kunder i Vopex i Slovakia.»

Hver enkelt takløsning er tilpasset forholdene og hvert enkelt tilfelle er forskjellig. I tilfellet med skolen Kuku inova ble Construline, Coverline og Rainline inkludert i løsningen. «Selve installasjonen tok fem uker og ble utført svært enkelt ved hjelp av den detaljerte dokumentasjonen som fulgte med hver takleveranse,» legger Gejza Zurko til. «Og ikke minst, så gikk Lindabs personell nøye gjennom hvert av trinnene med oss før selve montasjen startet.»