Simonsland i Borås, Sverige

Previous Next
  • Somonsland under bygging
  • Lindab har levert komplett kanalsystem til Simonslands 37.000 m2 store bygning
  • Både RdBX stendere og Lindab Safe ble benyttet under renovasjonen
  • Lindab Safe system
  • RdBX stendere for mellomveggene

Bilde 1/6

Kort sammendrag

Lindab leverte RdBX-stendere og utrustet hele bygget med kanalsystem.

map

Simonsland

Skaraborgsvägen 3

506 30 Borås

Sverige

I nesten 100 år pulserte Simonsland i Borås med industrielt liv. Snart skal det pulsere igjen, nå som kreativt, tekstilt senter og som møteplass for utdanning, historie og nye muligheter. Løsninger fra Lindab er viktige elementer i prosjektet.
 
Simonsland ble i sin tid eid av Borås Veveri og var sentrum for deres kunstsilkeproduksjon. De fantastiske bygningene, som fikk sin form mellom 1917 og 1940-tallet, har nå fått nytt liv gjennom dette spennende prosjektet initiert av nåværende eier av bygget, Kanico.
«Produksjonen pågikk faktisk frem til 2007, og da hadde vi allerede startet planleggingen av den første etappen av prosjektet», forteller Hanna Lassing, prosjektleder på Kanico. «Nå vil tekstilhøgskolens aktiviteter samles her, sammen med de aktivitetene som Borås kommune driver, som for eksempel Tekstilmuseet. Restauranter og andre leietagere vil bidra til å skape et stimulerende miljø, med samspill, møter og synergier som er vårt mål med Simonsland.»
 
«Vi begynte å strippe bygget slik at kun fasaden, søyler, trappehus og det vakre taggete glasstaket sto igjen,» fortsetter Hanna Lassing. «Dette ga oss et åpent område på 37.000 m2 som skulle fylles med moderne funksjonelle lokaler, samtidig som vi ville bevare den spennende og rå industrikarakteren i bygningen».
 
Selskapet Byggfast har på oppdrag fra Kanico utført prosjektering, innkjøp og produksjonskontroll. «Den innvendige utfordringen har først og fremst vært etasjehøyden på opp til 7 meter», forklarer Lars Bovin fra Byggfast. «Vi bestemte oss tidlig for en løsning i stål for samtlige innervegger og der har Lindabs RdBX-stendere i stål forenklet både montering og håndtering. Lindab var faktisk den eneste leverandøren som kunne presentere en løsning som både hadde de lengdene som krevdes og samtidig oppfylte de spesifikke lydkravene.»
 
«Å kunne jobbe med hele stenderlengder har virkelig bidratt til å forenkle for oss», sier Leif Johnsson i Tak og Vägginstallationer, som har hatt ansvaret for montasjen av den omfattende innerveggsflaten på hele 25.000 m2. «Dessuten har RdBX en konstruksjon som er lett å montere, bearbeide og kappe. Vi har kjøpt alle stendere via forhandler Varbergs Trä, noe som har fungert meget bra.»
 
Foruten Lindabs RdBX-stendere er hele bygget utrustet med et kanalsystem fra Lindab. «Lindab Safe er jo markedets mest lettmonterte kanalsystem, så til tross for den relativt kompliserte installasjonen har det gått bra», sier Christer Axelsson, LH Vent Teknik.
 
«Gledelig er det at byen og Høgskolen i Borås er svært positive til vår satsing og vi ser allerede flere positive ringvirkninger for hele byen, innbyggerne og bedriftene», avslutter Hanna Lassing.
 
Simonslands første etappe ble åpnet i august 2013. Bygningen fikk da en Green Building-sertifisering.