Om VAV Pascal

Lindab Pascal er et VAV system med hovedfokus på forenkling og optimalisering i alle fasene av byggeprosessen, fra prosjektering til drift. Denne løsningen gir redusert energiforbruk, minimalt med reguleringsutstyr i kanalsystemet, og enkel installasjon. Lindab Pascal, markedets enkleste løsning med alt du trenger for et optimalt VAV-anlegg. Lindab Pascal gjør det enklere å oppfylle kravene til et velfungerende VAV-system. Løsningen er basert på luftmengderegulering, uten krav til trykksetting av kanalanlegget. Sammenlignet med dagens trykkavhengige systemer vil kravet til dimensjoneringen av kanalsystemet være betydelig lavere, samt at behovet for spjeldregulering vil være betydelig mindre. Med et variabelt trykksystem vil det være mulig å opprettholde riktige luftmengder i hele anlegget, og i alle driftstilstander

Les mer Om VAV Pascal