Om Spjeld og målestasjoner

Spjeld blir installert i ventilasjonsanlegg av ulike grunner som f eks ved innregulering, til avstegning, for bypass, motorisert eller manuelt, for konstant- og variabel luftmengde. Målestasjoner brukes til å kontrollere luftmengden i et kanalsystem. Fastmonterte målestasjoner gir mer nøyaktig måling enn håndholdt måleutstyr gir, og du kan også kontinuerlig overvåke systemet.

Les mer Spjeld og målestasjoner