Inneklimaløsninger

Mads Redigh Karlsen
Markedssjef Ventilasjon
Direkte tlf.: +47 92 06 64 20
E-post: mrk@lindab.no

Peter Grahn
Salgssjef
Direkte tlf.: +47 952 16 676 
E-post: pg@lindab.no

Aleksander Lund
Ordre-og prosjektkoordinator
Direkte tlf.: +47 22 80 39 22/ +47 922 97 073
E-post: aleksander.lund@lindab.no

Jan Petter Martinsen
Salgsingeniør luftbårne inneklimaløsninger
Direkte tlf.: +47 22 80 39 49 / +47 922 51 970
E-post: jpm@lindab.no

Vannbårne inneklimaløsninger

Svein Erik Østrem
Salg og Prosjektkoordinator
Direkte tlf.: +47 906 79 708
E-post: svein.ostrem@lindab.no 

Luftbårne inneklimaløsninger

John L. Østvold
Ansvarlig luftbårne inneklimaløsninger
Direkte tlf.: +47 51 81 08 13 / +47 900 59 841
E-post: john.ostvold@lindab.no