Inneklimaløsninger

Telefon 22 80 39 20 betjenes av våre eksperter på inneklimaløsninger. 

Kontakt oss gjerne dersom du har tekniske spørsmål eller andre utfordringer innen inneklimaløsninger. 

Mads Redigh Karlsen
Markedssjef Ventilasjon
Mobil: +47 92 06 64 20
E-post: mrk@lindab.no

Aleksander Lund
Ordre-og prosjektkoordinator
Mobil: +47 922 97 073
E-post: aleksander.lund@lindab.no

Jan Petter Martinsen
Salgsingeniør luftbårne inneklimaløsninger
Mobil: +47 922 51 970
E-post: jpm@lindab.no

Vannbårne inneklimaløsninger

Svein B. Wilhelmsen
Salg og Prosjektkoordinator
Mobil: +47 481 45 034
E-post:  svein.wilhelmsen@lindab.no