Administrasjon

John Georg Storvik
Administrerende direktør
Direkte tlf.: +47 22 80 39 18
E-post: jgs@lindab.no

Arvid Schrøder
Økonomisjef
Direkte tlf.: +47 22 80 39 29
E-post: arvid.schroder@lindab.no

Frode Bakken
Logistikksjef
Direkte tlf.: +47 22 80 39 11
E-post: frode.bakken@lindab.no

Anita Ueland
Personal- og Kvalitetssjef
Direkte tlf.: +47 51 81 08 12
E-post: au@lindab.no

Mads Redigh Karlsen
Markedssjef Ventilasjon
Direkte tlf.: +47 92 06 64 20
E-post: mrk@lindab.no

Trine Larsen
Markedsansvarlig
Direkte tlf.: +47 22 80 39 30
E-post: tl@lindab.no

Thomas Hustoft
Produktansvarlig Byggkomponenter
Direkte tlf.: +47 905 46 322
E-post: thomas.hustoft@lindab.no

Robin Kristiansen
Produktansvarlig Ventilasjon
Direkte tlf.: +47 915 47 429
E-post: robin.kristiansen@lindab.no

Merete Rostad
Økonomimedarbeider
Direkte tlf.: +47 22 80 39 36
E-post: merete.rostad@lindab.no

Torodd Jøsang
Økonomimedarbeider
Direkte tlf.: +47 22 80 39 35
E-post: torodd.josang@lindab.no

Inger Mariåsen
Logistikkoordinator
Direkte tlf.: +47 22 80 39 13
E-post: inger.mariasen@lindab.no

Tor Martin Stenseth
Logistikkoordinator
Direkte tlf.: +47 22 80 39 12
E-post: tor.martin.stenseth@lindab.no