Inneklimaløsninger

Telefon 22 80 39 20 betjenes av våre eksperter på inneklimaløsninger. 

Kontakt oss gjerne dersom du har tekniske spørsmål eller andre utfordringer innen inneklimaløsninger. 

Stefan Myhre Pettersen
Salgssjef lufttekniske produkter
Mobil: +47 470 56 267

Aleksander Lund
Ordre-og prosjektkoordinator
Mobil: +47 922 97 073
E-post: aleksander.lund@lindab.no


Jan Petter Martinsen
Salgsingeniør vann- og luftbårne inneklimaløsninger
Mobil: +47 922 51 970
E-post: jpm@lindab.no


Vannbårne inneklimaløsninger

Jan Petter Martinsen
Salgsingeniør vann- og luftbårne inneklimaløsninger
Mobil: +47 922 51 970
E-post: jpm@lindab.no

 

​​​