Inneklimaløsninger

Telefon 22 80 39 20 betjenes av våre eksperter på inneklimaløsninger. 

Kontakt oss gjerne dersom du har tekniske spørsmål eller andre utfordringer innen inneklimaløsninger. 

Aleksander Lund
Ordre-og prosjektkoordinator
Mobil: +47 922 97 073
E-post: aleksander.lund@lindab.no

Jan Petter Martinsen
Salgsingeniør luftbårne inneklimaløsninger
Mobil: +47 922 51 970
E-post: jpm@lindab.no

Vannbårne inneklimaløsninger

Svein B. Wilhelmsen
Salg og Prosjektkoordinator
Mobil: +47 481 45 034
E-post:  svein.wilhelmsen@lindab.no

​​