EDI - Electronic Data Interchange

​EDI er en løsning for å forenkle og effektivisere handelsflyten mellom deg som kunde og Lindab. Det knytter ditt system direkte med vårt, og dette gir mange fordeler. Vi tilbyr fleksible EDI-løsninger som vi kan tilpasse ditt behov.

Kommunikasjon av forretningsdokumenter via EDI innebærer mange fordeler for begge parter:

  • Administrasjon: EDI gjør det mulig med automatisering av prosessene i forretningsflyten.
  • Miljø: Verken papir, konvolutt eller transport behøves.
  • Besparelser: Kostnaden for å sende elektronisk er mye lavere enn kostandene for porto og materiale.
  • Kommunikasjon: Elektronisk kommunikasjon er raskere og sikrere enn den tradisjonelle.
  • Korrekt informasjon: Med EDI er informasjonen som tas i mot alltid identisk med den som ble sendt, det er ingen tolkning/forvrengning underveis.
  • Forretningssamarbeid: Sterkere bånd mellom oss som forretningspartnere. 

Om du allerede i dag har en løsning for å sende og ta i mot EDI-dokumenter, kan du sannsynligvis benytte denne. Vi i Lindab samarbeider med Logiq og har støtte for å kommunisere prislister, ordre, ordrebekreftelser, leveringsbekreftelser og fakturaer på EDI.