DLDY

Beskrivelse

DLDY er utstyrt med innebygde sidebafler som ligger utenfor anslutningsmålene. Produktene kan produseres i alle standard kanaldimensjoner.

Design

DLDY har et utvendig skall av trapesformede korrugerte plater for stabilitet, og redusert fare for naturlig vibrasjon.
DLDY er designet for lav luftmotstand med baffelkombinasjoner som også demper støy med spesielt lav frekvens.
Typen isolasjonsmateriale er Lindtec, som er blitt utviklet for å gi god støyegenskaper, lav vekt og for å kunne rengjøres.

DLDY oppfyller kravene til lufttetthet klasse C og trykklasse 2 i henhold til EN 1507:2006.

DLDY er utstyrt med sammenkoblingsprofil type RJFP.

Verktøy for dimensjonering og planlegging

Programvaren DIMsilencer anbefales for raskt valg av lyddemper eller en fullstendig og rask lydberegning av kanalsystemet.

Programvaren CADvent tilbyr dimensjonering i et miljø med 3D-modellering.

Datastyrt planlegging kan gjennomføres med automatisk presentasjon av støynivåer, trykkfall etc.

Relaterte dokumenter

Det finnes ingen tilgjengelig programvare for nedlasting for dette produktet

Kontakt