FDS-M

Beskrivelse

Med brannspjeldsystemet (FDS) kan du styre, overvåke og teste opp til 60 brannspjeld. Røykdetektorer kan også tilkobles og overvåkes.


Systemet er kun designet for brannspjeld med 24 V motor.


Masterenheten FDS-M kan styre opp til fire brannspjeld og fire røykdetektorer som kan tilkobles lokalt uten behov for ytterligere komponenter (FDS-M leveres med innebygget transformator).

I kombinasjon med tilleggsenhetene FDS-S kan FDS-M styre opp til totalt 60 brannspjeld.
FDS-M kan som ekstrautstyr styre et enkelt system for branngassventilasjon med tre røykspjeld med fjærretur, en variabel vifte og en trykkmåler. Dersom dette aktiveres er det ikke mulig å tilkoble lokale brannspjeld.


Hovedfunksjonen for FDS-M er å kontinuerlig overvåke alle posisjonsbryterne på brannspjeldene og alle røykdetektorene, samt stenge alle øvrige brannspjeld når et av brannspjeldene stenges eller en detektor aktiveres.


Brannalarmsignaler for eksterne systemer kan leses (og om mulig også kvitteres) av FDS-M.
Et eksternt alarmsignal kan sendes for avlesning av eksternt system (for eksempel for å stoppe et luftbehandlingsaggregat).

2 Programvare

  • CADvent Plug-in for MagiCAD

    CADvent Plug-in for MagiCAD gjør det mulig å skape en produksjonsmodell som kan håndtere riktige kanallengder, byggemål på kanaldetaljer, nippler, muffer, flenser, posisjoneringsnumrering og ikke minst materiallister.

  • DIMcomfort

    DIMcomfort er basert på Lindab sitt omfattende program for tilluft- og avtrekksventil, som gir beregning og utforming av ventiler basert på spesifiserte krav.

    Last ned DIMcomfort

Kontakt

Relaterte dokumenter