GKB111 Gradrenne kantbeslag

Beskrivelse

GKB 111 Gradrenne kantbeslag, monteres i gradrennen for å forebygge brekkasjeskader. ​

Beslaget monteres på lekt med ca 1,8-2 cm utheng mot gradrennen. Taksteinene kappes slik at disse ligger mot beslaget. Når snøen i gradrennen presser mot taksteinene vil ikke snøen få tak i steinene men treffer beslaget. I tillegg vil snøen som presser ned mot gradrennen ikke få tak i steinene da disse ligger stødig mot beslaget. Snø og is sin bevegelse langs gradrennen vil ikke feste seg til taksteinene men til beslaget.

I tillegg anbefaler vi å benytte snøstoppere på taket. Dette vil øke friksjonen og dermed hindre at is og snø siger mot gradrennen.

Det finnes ingen tilgjengelig programvare for nedlasting for dette produktet

Kontakt