Inodek

Beskrivelse

Mellometasjen er et viktig element i mange bygg for industri og detaljhandel, både for å dekke behovene for moderne lagring og lagringsteknikker, og for å maksimere effektiviteten i maskinoppsett og produksjonsflyt. Inodek er et hulldekk gulvbjelkesystem i betong, basert på en stålramme som gir alle fordelene med en slank gulvkonstruksjon, men ikke har ulempene med bjelker som stikker ned:
 
 • Prekonstruerte og prefabrikkerte elementer
 • Raskere bygging
 • Spennvidder opp til 7,5 m
 • Enkelt å sikre mot brann, bare underflensen må beskyttes
 • Ingen bjelker som stikker ned/ingen konstruksjonsmessig hindring

  Fordeler
 • Én leverandør av mellometasje og bygg
 • Integrert design av mellometasje i bygget
 • Maksimert utnyttelse av bygningsrommet
 • Redusert byggetid: parallell oppføring av mellometasje og bygg
 • Garantert kvalitet ved bruk av prefabrikkerte elementer, i stål eller i betong. 
 

Kontakt

Relaterte dokumenter