LKP+MBBV

Beskrivelse

LKP er en kvadratisk ventil for flush montasje i systemhimling. LKP er beregnet for horisontal innblåsing av underkjølt luft og har et stort dynamikkområde. Denne egenskapen gjør det mulig å regulere ned til veldig lave luftmengder med høy undertemperatur uten å skape trekk.
Dette gjør det igjen mulig å foreta VAV-reguleringen før ventilen, og for tilluft blir dette gjort i vår MBBV boks med innebygd luftmengderegulering.
For avtrekk brukes ventilen sammen med en standard MBB boks , og VAV-reguleringen gjøres i kanalsystemet ved hjelp av en VRU volumregulator.

LKP-P er identisk med LKP, men har en diskret plassert bevegelses-sensor innebygget i underplaten. Sensoren registrerer om det er aktivitet i rommet, og hvis det ikke oppholder seg folk der, reguleres luftmengden ytterligere ned for å spare energi.

- Enkelt og estetisk design
- Stort dynamikkområde fra 0-100% uten fare for trekk
- Integrert bevegelses-sensor for behovskontroll
- Kan benyttes til både tilluft og avtrekk
- Kan tilpasses de fleste himlingssystemer

Relaterte dokumenter

2 Programvare

  • CADvent Plug-in for MagiCAD

    CADvent Plug-in for MagiCAD gjør det mulig å skape en produksjonsmodell som kan håndtere riktige kanallengder, byggemål på kanaldetaljer, nippler, muffer, flenser, posisjoneringsnumrering og ikke minst materiallister.

  • DIMcomfort

    DIMcomfort er basert på Lindab sitt omfattende program for tilluft- og avtrekksventil, som gir beregning og utforming av ventiler basert på spesifiserte krav.

    Last ned DIMcomfort

Kontakt