MBB

Beskrivelse

MBB er et plenumskammer for tilluft og avtrekk, med den hensikt å oppnå en stabil luftstrøm inn i ventiler, luftstrømsmåling og balansering, samt å dempe lyden fra kanalsystemet.

MBB omfatter en unikt lineært konisk spjeld som gir muligheten til å utnytte hele driftsområdet (0-100 %), og gjøre det mulig å balansere med et høyt trykkfall over kammeret med lite lydutvikling. Videre fører konstruksjonen av spjeldet til en nøyaktig og pålitelig måling.

MBB har en lesbar K-verdi skala, og kan derfor være forhåndsinnstilt før den endelige balanseringen.

MBB har små totaldimensjoner, og det forenkler installasjon og håndtering.

 • Kan arbeide med høyt trykk med lav lyd
 • Nøyaktig og pålitelig måling
 • Stort dynamisk driftsområde (0-100 %)
 • Levedyktig ved fremtidige systemendringer
 • Forenklet installasjon og balansering
 • Små dimensjoner

2 Programvare

 • CADvent Plug-in for MagiCAD

  CADvent Plug-in for MagiCAD gjør det mulig å skape en produksjonsmodell som kan håndtere riktige kanallengder, byggemål på kanaldetaljer, nippler, muffer, flenser, posisjoneringsnumrering og ikke minst materiallister.

 • DIMcomfort

  DIMcomfort er basert på Lindab sitt omfattende program for tilluft- og avtrekksventil, som gir beregning og utforming av ventiler basert på spesifiserte krav.

  Last ned DIMcomfort

Kontakt