Monodek

Beskrivelse

Mellometasjen er et viktig element i mange bygg for industri og detaljhandel, både for å dekke behovene for moderne lagring og lagringsteknikker, og for å maksimere effektiviteten i maskinoppsett og produksjonsflyt. Monodek er et hulldekk gulvbjelkesystem i betong. Bjelkene er designet for å akseptere prefabrikkerte betongdekker.

  • Spennvidder mellom 5 og 9 meter
  • Rask og enkel montasje
  • Økonomisk konstruksjon

Fordeler

  • Én leverandør av mellometasje og bygg
  • Integrert design av mellometasje i bygget
  • Maksimert utnyttelse av bygningsrommet
  • Redusert byggetid: parallell oppføring av mellometasje og bygg
  • Garantert kvalitet ved bruk av prefabrikkerte elementer, i stål eller i betong

Kontakt

Relaterte dokumenter