Multidek

Beskrivelse

Mellometasjen er et viktig element i mange bygg for industri og detaljhandel, både for å dekke behovene for moderne lagring og lagringsteknikker, og for å maksimere effektiviteten i maskinoppsett og produksjonsflyt. Multidek er en plasstøpt betongløsning hvor det støpes på metallplater, som kan legges kontinuerlig, slik at seksjoner kan optimeres designmessig for å redusere vekt og kostnader.

  • Maksimal fleksibilitet for plassering og størrelse på åpninger, selv etter ferdigstillelse av utforming og bygging av mellometasjen
  • Multidek-bjelkene spenner opp til 9 m
  • Avstanden mellom gulvbjelkene er vanligvis 3 m

Fordeler

  • Én leverandør av mellometasje og bygg
  • Integrert design av mellometasje i bygget
  • Maksimert utnyttelse av bygningsrommet
  • Redusert byggetid: parallell oppføring av mellometasje og bygg
  • Garantert kvalitet ved bruk av prefabrikkerte elementer, i stål eller i betong

 

Kontakt

Relaterte dokumenter