PCV

Beskrivelse

PCV er en sirkulær ventil av PCA-typen, med integrert motor for tilluft med variabel luftmengde (VAV). Det integrerte motoriserte spjeldet sikrer konstant kastlengde, slik at coandaeffekten alltid blir opprettholdt. Spjeldinnstillingen kan styres av en romregulator, BMS eller andre 2-10 V styresignaler.

 • Kan variere volumstrømmen mellom 0 og 100 %
 • Min.-strøm forhåndsinnstilt fra fabrikk *)
 • Maks.-strøm må stilles inn i MBB-kammeret basert på k-verdi
 • Innstillingene kan endres med ZTH-GEN eller Belimo PC-verktøy
 • VAV sonetrykk må kontrolleres
 • Ventilen må installeres sammen med et plenumskammer av MBB-S-typen
 • For avtrekk kan PCA brukes

*) Min.-innstilling og k-verdi er laget ut fra et forhåndsdefinert, tilgjengelig konstant trykk i luftkanalen umiddelbart foran ventilen. Ventilen blir vanligvis brukt med et konstant trykk på 30-50 Pa

2 Programvare

 • CADvent Plug-in for MagiCAD

  CADvent Plug-in for MagiCAD gjør det mulig å skape en produksjonsmodell som kan håndtere riktige kanallengder, byggemål på kanaldetaljer, nippler, muffer, flenser, posisjoneringsnumrering og ikke minst materiallister.

 • DIMcomfort

  DIMcomfort er basert på Lindab sitt omfattende program for tilluft- og avtrekksventil, som gir beregning og utforming av ventiler basert på spesifiserte krav.

  Last ned DIMcomfort

Kontakt