PKV

Beskrivelse

PKV er en kvadratisk ventil av typen PKA med innebygget motorspjeld for innblåsing av varierende volumstrøm(VAV). Det innebygde motorspjeldet sikrer en konstant kastelengde, slik at coandaeffekten alltid opprettsholdes. Ventilens spjeldstilling kan styres av en romregulator, CTS eller annet 2 – 10 V styresignal.

 • Kan variere volumstrømmen mellom 0 og 100 %
  Min.-volumstrøm forhåndsinnstilt fra fabrikk *)
  Maks.-volumstrøm må innstilles i MBB-boksen basert på k-verdi
  Innstillingene kan endres med ZTH-GEN eller Belimo PC-verktøy
  VAV sonetrykk må kontrolleres
  Ventilen skal installeres sammen med et trykkfordelingsboks av typen MBB-S.
  For avtrekk kan PKA brukes

*) Min.-innstilling og k-verdi fås ut fra et forhåndsdefinert, tilgjengelig konstant trykk i tilslutningskanalen umiddelbart foran ventilen. Ventilen blir vanligvis brukt med et konstant trykk på 30-50 Pa

2 Programvare

 • CADvent Plug-in for MagiCAD

  CADvent Plug-in for MagiCAD gjør det mulig å skape en produksjonsmodell som kan håndtere riktige kanallengder, byggemål på kanaldetaljer, nippler, muffer, flenser, posisjoneringsnumrering og ikke minst materiallister.

 • DIMcomfort

  DIMcomfort er basert på Lindab sitt omfattende program for tilluft- og avtrekksventil, som gir beregning og utforming av ventiler basert på spesifiserte krav.

  Last ned DIMcomfort

Kontakt