REGULA_SECURA

Beskrivelse

Regula Secura er en kondensbeskyttelse til kjølebafler og fasadeapparater, som fungerer sammen med elektroniske reguleringssystemer som for eksempel Regula Combi eller andre romregulatorer med termoelektriske aktuatorer. Hvis det er kondens på innløpsrøret gir Regula Securas fuktføler et signal som avbryter strømmen til kjøleaktuatoren.

• Forebygger kondensproblemer
• Velegnet til kølebafler og fasadesystemer

2 Programvare

  • CADvent Plug-in for MagiCAD

    CADvent Plug-in for MagiCAD gjør det mulig å skape en produksjonsmodell som kan håndtere riktige kanallengder, byggemål på kanaldetaljer, nippler, muffer, flenser, posisjoneringsnumrering og ikke minst materiallister.

  • TEKNOsim

    TEKNOsim Europa er programvaren som gir rask, enkel og pålitelig klimasimulering. Det er lett å bruke og gir deg klare, forståelige resultater. Du kan lett se konsekvensene av å endre ulike parametre, og du kan stole på at programvaren gir nøytrale resultater.

Kontakt

Relaterte dokumenter