Regula Combi

Beskrivelse

Regula Combi er en mikroprosessbasert reguleringsenhet med 8 fordefinerte programmer. Enheten kan styre både vann- og luftbårne inneklimasystemer. 4 av programmene er spesielt designet til luftsystemer med VAV. Regula Combi har PI-regulering med enten 24 V på/av eller 0-10 V styring, intern temperaturføler samt tre innganger for temperatur, CO2 og bevegelse (PIR) for å styrke inneklimaet i rommet.

2 Programvare

  • CADvent Plug-in for MagiCAD

    CADvent Plug-in for MagiCAD gjør det mulig å skape en produksjonsmodell som kan håndtere riktige kanallengder, byggemål på kanaldetaljer, nippler, muffer, flenser, posisjoneringsnumrering og ikke minst materiallister.

  • TEKNOsim

    TEKNOsim Europa er programvaren som gir rask, enkel og pålitelig klimasimulering. Det er lett å bruke og gir deg klare, forståelige resultater. Du kan lett se konsekvensene av å endre ulike parametre, og du kan stole på at programvaren gir nøytrale resultater.

Kontakt

Relaterte dokumenter