Atrium H

Beskrivelse

Atrium H er et varmepanel som kan integreres i systemhimlingen. Oversiden av panelet er isolert med ekstrudert polystyrenskum, som er fremstilt uten tilsetning av CFC- eller HCFC-gasser.

Atrium H kan fåes i hygieneutførelse med tildekket overside, og dette gjør den spesielt velegnet i vaskehaller og liknende.
Atrium H skal benyttes hvis panelet både skal avgi kjøling og varme.

Atrium-H skal anvendes, hvis panelet både skal afgive køling og varme ved såkaldt “Change Over”-system.

• Det letteste kølepanelet på markedet
• Høy grad av strålekjøling
• Rengjøringsvennlig
• Leveres i lengder opp til 6 m

2 Programvare

  • CADvent Plug-in for MagiCAD

    CADvent Plug-in for MagiCAD gjør det mulig å skape en produksjonsmodell som kan håndtere riktige kanallengder, byggemål på kanaldetaljer, nippler, muffer, flenser, posisjoneringsnumrering og ikke minst materiallister.

  • TEKNOsim

    TEKNOsim Europa er programvaren som gir rask, enkel og pålitelig klimasimulering. Det er lett å bruke og gir deg klare, forståelige resultater. Du kan lett se konsekvensene av å endre ulike parametre, og du kan stole på at programvaren gir nøytrale resultater.

Funksjon: Varme ved stråling fra tak, skaper ingen luftbevegelser
Bruksområde: Kontorer med høye krav til komfort
Installasjon: Fritthengende eller integrert i systemhimling
Ytelser: Opptil 120 W/m²

Kontakt

Relaterte dokumenter