Funksjoner for automatisk portstenging

Beskrivelse

Funksjoner for autmatisk portstenging stilles inn ved hjelp av DIP-brytere. (inkludert som standard i EHLDB kontrollsystem).

Type: AL1

Porten stenges etter forhåndsinnstilt tid.

Type: AL2
Porten stenges etter forhåndsinnstilt tid etter at bil har passert fotocellene. (Bruddtid 1 sekund).

Type: AL3
Porten lukkes etter fohåndsinnstilt tid etter at fotgjenger har passert fotocellene.(Bruddtid 0.05 sekund).

Type: A
Når Type A er lagt til AL2 og AL3, vil porten lukke 10 minutter etter innstilt tid dersom fotoceller ikke er brutt. 

Krav: Fotoceller, type FS1.

Det finnes ingen tilgjengelig programvare for nedlasting for dette produktet

​No information.