BDLD

Beskrivelse

BDLD er en buet rektangulær lyddemper i konvensjonell design med bredde- og høydedimensjoner som ikke overstiger de nåværende tilkoblingsdimensjonene. Lyddemperen kan produseres i alle vanlig forekommende kanaldimensjoner.

Tilgjengelige størrelser for horisontal montering er fra (axb) 400x300 mm til 2000x2000 mm og for vertikal montering mellom 400x300 mm og 2000x1500 mm.

Design

BDLD har et utvendig skall med trapesformede korrugerte plater som gir stabilitet og redusert fare for vibrasjon.
BDLD er designet for lavt trykkfall med baffelkombinasjoner som demper spesielt lave frekvenser godt.
Typen isolasjonsmateriale er utviklet for å gi gode lydegenskaper, med lav vekt og for å kunne rengjøres.

BDLD oppfyller kravene til lufttetthet klasse C og trykklasse 2 i henhold til EN 1507:2006.

BDLD er utstyrt med monteringsprofil type RJFP.

Verktøy for dimensjonering og planlegging

Programvaren DIMsilencer anbefales for raskt valg av lyddemper eller en fullstendig og rask lydberegning av kanalsystemet.

Programvaren CADvent brukes til dimensjonering i et miljø med 3D-modellering.

Databasert planlegging kan gjennomføres med automatisk presentasjon av støynivåer, trykkfall osv.

Det finnes ingen tilgjengelig programvare for nedlasting for dette produktet

Kontakt