BSLCU 100

Beskrivelse

Mangel på plass er et problem som ofte forekommer i luftbehandlingsinstallasjoner. Dette innebærer at det ofte er vanskelig å finne nok rette lengder til å installere en rett lyddemper.

Dette problemet kan elimineres ved å installere en buet lyddemper.

Over den samme lengden har den som oftest bedre demping enn den tilsvarende rette lyddemperen. Spesielt på høye frekvenser (4 og 8 kHz) vil det oppnås bedre demping.

Fire klasser uten beskyttelsesavstand: EI 60, E 120

Fire klasser med beskyttelsesavstand til:

personevakuering:
3 kW/m² EI 120 i avstand 50 mm
brennbare materialer:
10 kW/m² EI 120 i avstand 5 mm
30 kW/m² EI 120 i avstand 5 mm

Isolasjonstykkelse 100 mm.

Det finnes ingen tilgjengelig programvare for nedlasting for dette produktet

Kontakt