BSLCU 50

Beskrivelse

Mangel på plass er et problem som ofte forekommer i luftbehandlingsinstallasjoner. Dette innebærer at det ofte er vanskelig å finne nok rette lengder til å installere en rett lyddemper.

Dette problemet kan elimineres ved å installere en buet
lyddemper.

Over den samme lengden har den som oftest bedre demping enn den tilsvarende rette lyddemperen. Spesielt på høye frekvenser (4 og 8 kHz) vil det oppnås bedre demping.

Fire klasser uten beskyttelsesavstand: EI 30, E 120

Fire klasser med beskyttelsesavstand til:
personevakuering:

3 kW/m² EI 120 i avstand 50 mm

brennbare materialer:

10 kW/m² EI 120 i avstand 5 mm
30 kW/m² EI 120 i avstand 5 mm

Isolasjonstykkelse 50 mm.

Det finnes ingen tilgjengelig programvare for nedlasting for dette produktet

Kontakt