DA2EU

Beskrivelse

Spjeld for konstant volumstrøm med elektrisk motor for å veksle mellom to strømmer

DA2EU er et spjeld for konstant volumstrøm som forenkler balansering av ventilasjonssystemene og gir korrekt luftmengde helt fra starten. Enheten kompenserer for eksempelvis tilkobling og frakobling av systemdeler, tilstopping av filtre og kanaler, termiske drivkrefter, vindeffekter, vindusåpning osv. Motorene skal være komplettert med en bryter. Bryteren kan i sin tur styres enten manuelt med timer, med
av/på-termostat, med regulator eller lignende.

Ø 80-315 oppfyller trykklasse A i lukket stilling.

Oppfyller tetthetsklasse C.


Det er en egen instruksjon for montering, måling, balansering og vedlikehold av dette produktet.

1 Programvare

  • CADvent Plug-in for MagiCAD

    CADvent Plug-in for MagiCAD gjør det mulig å skape en produksjonsmodell som kan håndtere riktige kanallengder, byggemål på kanaldetaljer, nippler, muffer, flenser, posisjoneringsnumrering og ikke minst materiallister.

Kontakt