DCT

Beskrivelse

DCT er et sirkulært spjeld for regulering og avstenging, som oppfyller kravene til tetthet DS 447 klasse 3.

Spjeldet kan brukes til trykk- eller volumregulering med eksterne styringsalternativer (åpen, lukket, min., maks.) avhengig av formen for styring/regulering.

DCT kan leveres med en fjærreturmotor. Spjeldet kan styres av en FRU- (som en VRU) eller en PR-regulator, av et CTS-anlegg eller Regula Combi (med modulerende signal) eller som en slave for et annet spjeld (mekanisk slavedrift med samme spjeldstilling).

Ved bestilling er det viktig å spesifisere styringsformen, og om spjeldmotoren skal være programmerbar. Alle DCT-spjeld leveres med Belimo-motorer.

Relaterte dokumenter

1 Programvare

  • CADvent Plug-in for MagiCAD

    CADvent Plug-in for MagiCAD gjør det mulig å skape en produksjonsmodell som kan håndtere riktige kanallengder, byggemål på kanaldetaljer, nippler, muffer, flenser, posisjoneringsnumrering og ikke minst materiallister.

Kontakt