DJP

Beskrivelse

DJP er et rektangulært regulerings- og avstengningsspjeld.

DJP har motsatt stående aerodynamiske spjeldblader som roteres ved hjelp av en spak. Spjeldet leveres med et LS-geidsystem for rektangulære kanaler. Spjeldet kan brukes til trykk- eller volumregulering med eksterne styringsalternativer (åpen, lukket, min., maks.) avhengig av formen for styring/regulering.

DJP finnes med en fjærreturmotor, slik at spjeldet kan brukes som et røykspjeld. Spjeldet kan styres av en FRA- (som en VRA) eller en PR-regulator, direkte med en temperaturføler eller et CTS-anlegg (2–10 V modulering) eller som en slave for et annet spjeld (mekanisk slavedrift med den samme spjeldstillingen).

Ved bestilling er det viktig å spesifisere styringsformen, og om spjeldmotoren skal være programmerbar. Alle DJP-spjeld har Belimo-motorer installert.

Relaterte dokumenter

1 Programvare

  • CADvent Plug-in for MagiCAD

    CADvent Plug-in for MagiCAD gjør det mulig å skape en produksjonsmodell som kan håndtere riktige kanallengder, byggemål på kanaldetaljer, nippler, muffer, flenser, posisjoneringsnumrering og ikke minst materiallister.

Kontakt