DLD

Beskrivelse

DLD har en konvensjonell design med dimensjoner som ikke overstiger de tilsvarende tilkoblingsdimensjonene. Lyddemperen kan produseres i alle standard kanaldimensjoner.

Design

DLD har et utvendig platehus med trapesformede korrugerte plater for stabilitet, og redusert fare for naturlig vibrasjon.
DLD er designet for lav luftmotstand med baffelkombinasjoner som også demper støy med spesielt lav frekvens.
Typen isolasjonsmateriale er blitt utviklet for å gi god støyegenskaper, lav vekt og for å kunne rengjøres.

DLD oppfyller kravene til lufttetthet klasse C og trykklasse 2 i henhold til EN 1507:2006.

DLD er utstyrt med sammenkoblingsprofil type RJFP.

Verktøy for dimensjonering og planlegging

Programvaren CADvent og DIMsilencer har funksjoner for dimensjonering og valg av produkter i et miljø med 3D-modellering. Datastyrt planlegging kan gjennomføres med automatisk presentasjon av støynivåer, trykkfall etc.

Det finnes ingen tilgjengelig programvare for nedlasting for dette produktet

Kontakt