FRA

Beskrivelse

FRA er en strømningsregulator med en målekors, som brukes til måling av volumstrøm i rektangulære kanaler. FRA er utstyrt med Belimo VRD3, som gir et utgangssignal som er proporsjonalt med volumstrømmen.

VRA består av en FRA måleenhet og et spjeld av DJP-typen satt sammen til en komplett regulator. VRA brukes til volumstrømregulering av rektangulære kanaler, enten for konstant volumstrøm med trinnkontroll, f.eks. kontrollert av en bryter eller klokke, eller for variabel volumstrøm, hvor volumstrømmen varierer mellom en definert minimums- og maksimumsgrense. Den aktuelle volumstrømmen blir bestemt av et kontrollsignal fra, f.eks., Regula Combi, CTS eller annen FRA/VRA.
VRA-0 består av en regulator (Belimo VRD3) med en manuell innstilling og motor. VRA-2 er utstyrt med en regulator og motor i én enhet (Belimo NMV-D2-MP), som er programmerbar og har en MP-buss. VRA-3 består av en regulator (Belimo VRD3) med en manuell innstilling og motor med en fjærretur. Ytterligere dokumentasjon for ventiler kan bestilles fra Lindab.

Relaterte dokumenter

1 Programvare

  • CADvent Plug-in for MagiCAD

    CADvent Plug-in for MagiCAD gjør det mulig å skape en produksjonsmodell som kan håndtere riktige kanallengder, byggemål på kanaldetaljer, nippler, muffer, flenser, posisjoneringsnumrering og ikke minst materiallister.

Kontakt