FRU

Previous Next

Bilde 1/2

Beskrivelse

FRU er en måleventil med en målekors, som brukes til måling av volumstrøm i sirkulære kanaler. FRU er utstyrt med Belimo VRD3, som gir et utgangssignal som er proporsjonalt med volumstrømmen.

VRU består av en FRU måleenhet og et spjeld av DCT-typen satt sammen til en komplett ventil. VRU brukes til volumstrømregulering av sirkulære kanaler, enten for konstant volumstrøm med trinnkontroll, f.eks. kontrollert av en bryter eller klokke, eller for variabel volumstrøm, hvor volumstrømmen varierer mellom en definert minimums- og maksimumsgrense. Den aktuelle volumstrømmen blir bestemt av et kontrollsignal fra, f.eks., Regula Combi, CTS eller annen FRU/VRU.
VRU-0 består av en regulator (Belimo VRD3) med en manuell innstilling og en motor. VRU-2 er utstyrt med en regulator og motor i én enhet (Belimo L/NMV-D3-MP-F), som er programmerbar og har en MP-buss. VRU-3 består av en regulator (Belimo VRD3) med manuell innstilling og en motor med en fjærretur. Ytterligere dokumentasjon for regulatoren kan bestilles fra Lindab.

Relaterte dokumenter

1 Programvare

  • CADvent Plug-in for MagiCAD

    CADvent Plug-in for MagiCAD gjør det mulig å skape en produksjonsmodell som kan håndtere riktige kanallengder, byggemål på kanaldetaljer, nippler, muffer, flenser, posisjoneringsnumrering og ikke minst materiallister.

Kontakt