GG I-23 Snø og isstopper

Beskrivelse

Isstopper GG I-23 benyttes til snøfangersystemer med gittergelender. GG I-23 hektes inn på gittergelenderet og kan derfor benyttes til de aller fleste taktyper. Bøy enden for å tilpasse GG I-23 til tekkingens profilbunn.

Kontakt