H

Beskrivelse

Type H plenumskammer er et sideansluttet plenumskammer for tilluft og avtrekksluft for ventiler i Versio-serien. Plenumskammeret kan utstyres med et justeringsspjeld og en måleanordning, avhengig av konfigurasjon som kreves. Justeringsspjeldet betjenes fra fronten av kammeret ved hjelp av et gradert håndtak med integrert låsefunksjon. K-faktorer for å bestemme volumstrømmen er trykket på spjeldhåndtaket. Plenumskammeret har en lav totalhøyde og har innvendig lydisolasjon av fiberfritt materiale. For konfigurasjon med en integrert undertakløsning, er kammeret utstyrt med en ramme og/eller en frontplate, avhengig av undertakstype. For mer informasjon, se undertaksventiler i Versio-serien.

  • Kan brukes for både tilluft og avtrekksluft.
  • Kan tilkobles uavhengig av rett kanal foran blandekammeret
  • Demonterbar spjeld og plenumsplate for tilgang til kanal
  • Det samme kammeret blir brukt for alle frontplater og undertaksystemer

1 Programvare

  • CADvent Plug-in for MagiCAD

    CADvent Plug-in for MagiCAD gjør det mulig å skape en produksjonsmodell som kan håndtere riktige kanallengder, byggemål på kanaldetaljer, nippler, muffer, flenser, posisjoneringsnumrering og ikke minst materiallister.

Kontakt