Sikkerhetssystem

Beskrivelse

Den patenterte fingerklemsikringen, Finger Protection*, er en effektiv sikring som oppfyller de nye EU-normene og dermed arbeidstilsynets krav.

*Finger Protection er en profilsamling, som ikke bare forhindrer at fingrene kan komme i klem når porten lukkes, men også sørger for at leddene mellom seksjonene alltid er tett lukket.

Ellers er det en rekke andre sikkerhetsfunksjoner som enten følger med eller som kan leveres som ekstrautstyr:

Fjærbruddsikring
Sikrer at porten ikke faller ned dersom en torsjonsfjær skulle ryke

Innvendig vireføring
Sikrer at fingre ikke kan komme i klem.

Sikkerhets bunnpakning
Sikrer at porten stopper og returnerer til toppstilling dersom den treffer personer eller andre ting ved nedkjøring.

Fotoceller
Sikrer at porten stopper og returnerer til toppstilling, dersom personer eller annet bryter fotocellens lys ved nedkjøring og hindrer dermed ulykker. Gjelder bare porter med eldrift.

Wirebruddsikring
Forhindrer at porten faller ned dersom en eller begge wirene skulle ryke